Regulamin kodów rabatowych | Oficjalny Sklep Internetowy Rubica
ok
Kontynuuj zakupy
Kupuję i płacę
Zmieniam zamówienie
Ok, dalej
x
PROMOCJA -10% NA PRODUKTY JEDNORAZOWE I KOSMETYKI NA ZAKUPY OD 300ZŁ Z KODEM RABATOWYM : PRO10TYLKO DO 16.06
jesteś tutaj:
Start / regulamin kodów rabatowych

REGULAMIN PROMOCJI I KODÓW RABATOWYCH

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym  www.rubica.pl.

1. Słownik 

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci ciągu znaków, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca – POPŁAWSKA GROUP Spółka Jawna z siedzibą pod adresem: ul. Clareny 2, 51-361 Wilczyce KRS 0000302611, 

Użytkownik – osoba, która odwiedza stronę internetową Sprzedawcy dostępną pod adresem www.rubica.pl 

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.rubica.pl

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich kategoriach sklepu internetowego Sprzedawcy 

Zamówienie - umowa kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, zawierane drogą elektroniczną. Realizowane na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez dodanie Towarów do koszyka pod adresem: www.rubica.pl/basket i wypełnienie wszystkich kroków w formularzu zakupowym

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie Sprzedawcy

2. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca udostępnia Kody rabatowe w Sklepie, w ramach organizowanej promocji.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie Towarów nie objętych innymi promocjami w Sklepie. 
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu publikacji w Sklepie.
5. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego publikacji w Sklepie.
6. Wykorzystanie kodu rabatowego jest uwarunkowane spełnieniem wymogu minimalnej wartości zamówienia (bez kosztów transportu). Informacja o minimalnej wartości zamówienia jest publikowana wraz informacjami o promocji na stronie www.rubica.pl.

3. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w Sklepie lub w materiałach reklamowych Sprzedawcy.
2. Korzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego na stronie koszyka zakupowego podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu “kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie koszyka zakupowego w Sklepie.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w odpowiednim polu (wymienionym w ust. 3), powoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
7. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
8. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

4. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

5. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022r.

Dane kontaktowe